Verlof en Vakantie

Verlof (vrije uren of dagen) moet vóóraf door de ouder(s)/verzorger(s) worden aangevraagd bij de directeur. Klik op onderstaande afbeelding voor het formulier.

Vakantie 2019-2020
Herfstvakantie 19 oktober 2019 t/m 27 oktober 2019
Kerstvakantie 21 december 2019 t/m 5 januari 2020
Krokusvakantie 22 februari 2020 t/m 1 maart 2020
Meivakantie 25 april 2020 t/m 5 mei 2020
Hemelvaart 21 en 22 mei 2020
Pinksteren 1 juni 2020
Zomervakantie 18 juli 2020 t/m 30 augustus 2020