Steunuren

Op dinsdag het zesde uur is een lesuur gepland waar alle leerlingen ondersteuning kunnen krijgen voor een vak. Zijn de resultaten voor een bepaald vak (of meerdere vakken) matig of slecht, of is er sprake van achterstallig werk, dan wordt de leerling geacht deze leerondersteuningsles te volgen. Deze steunlessen zijn verplicht als je ervoor bent aangemeld door je mentor. Ook is er een steunuur mogelijk voor studievaardigheden (leren plannen en organiseren).