Voorlichting profielkeuze klas 1

Voorlichtingsavond over de profielkeuze voor ouders van leerjaar 1, 19.00 uur.

Vul hier uw eigen inhoud in.